سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

اسامى فرزندان امام على ابن ابیطالب و فرزندش امام  حسن که در واقعه کربلا شهید شدند ولى روحانیون نامى از آنها نمى برند.

برادران امام حسین و #فرزندان حضرت على:

1) ابوبکر پسر امام علی

2)  عمر پسرامام علی

3)  عثمان پسرامام علی

#فرزندان_امام حسن 

1) ابوبکر پسر امام حسن 

2) عمر پسر امام حسن 

#سئوال اینجاست که:

چرا روحانیون و مداحان  از بردن نام آنها در کنار نام امام حسین و حضرت عباس و حتی حر بن یزید ریاحى بر منابر و در روضه خوانی ها خودداری میکنند؟؟ 

این اسامى در کنار باقى شهدای واقعه کربلا در کتب بزرگترین علماء و دانشمندان شیعه منجمله:

شیخ مفید، علامه نورى طبرسی، اربلی، شیخ عباس قمی، علامه باقر شریف القرشی، هادی النجفی، علامه صادق مکی، ابن شهرآشوب و ده ها تن از علماى دیگر شیعه در کتابهایشان که اساس مکتب شیعه را طرح ریزی کرده اند ذکر شده است.

تعدادى از #منابع به شرح زیر است:

1) الإرشاد ص/248 و 186 ـ 

2) إعلام الوری ص/203 ، 212 ـ 

3) مناقب آل ابی طالب ج 3 ص 304، 305 

4) کشف الغمه ج 1 ص 440 ـ 

5) یوم الطف ص 167، 172، 173، 174، 

6) منتهی الآمال ج 1 ص 256، 257 ـ 

7) حیاة الإمام الحسین ج 3 ص 262 ـ 

8) مظام اهل البیت ص 257

شایدبرای تفرقه درامت اسلامی نبایدنام برده شودمبادا شیعیان بیدارشوند ازخواب غفلت که ای دل غافل خلفاباعلی مشکلی نداشتندوباهم خوب بودند وماجراهای سقیفه واتش زدن در خانه فاطمه همش دروغ وبرای تفرقه افکنی وفرقه سازی بوده است.

 

 


  
  

آیه 53و54سوره نحل خداوند چه زیبا به ناسپاسی بندگانش اشاره دارد;وشمابندگان باانکه هرنعمت که داریدهمه ازخداست وچون بلایی رسدبه درگاه اوپناه جسته وبه اودردفع بلا استغاثه میکنیدبازوقتی که بلا ازسرشمارفع کردگروهی ازشما به خدای خودشرک می آورید.


  
  

صحیفه سجادیه دعایی بدور از شرک است . شیعیان باید از این طرز دعا کردن امام سجاد پند بگیرند و هیچگاه در حوائج به غیر خدا رجوع نکنند واحدی را با خدا نخوانند .


99/1/20::: 12:10 ص
نظر()
  
  

آیا غیر خدا را شفیعانی گرفته اند، بگو آیا و اگر چه مالک چیزی
نباشند و اگر چه این شفیعان تعقل نکنند(43)بگو مخصوص خداست شفاعت
تمام آن، ملک اوست آسمانها و زمین سپس به او بازگشت میشوید(44)   و
چون کسانی پست تر از خدا یاد شوند آن  وقت است که ایشان شاد شوند(45)

بگو، ای خدای ایجاد کنندة آسمانها و زمین ای دانای غیب و آشکار تو در میان
بندگانت دربارة آنچه در آن اختلاف میکرده اند داوری می کنی (46)

یکی از آیاتی که صراحت دارد بر نفی شفاعت غیر خدا و اینکه
شفاعت مخصوص خداست همین آیاتست که دلیل آن نیز در آیه ذکر شده که
چون ملک آسمانها و زمین مخصوص خداست و کس دیگر حکومتی در آنها
ندارد و چون بازگشت همه و مرجع تمام بسوی اوست، پس شفاعت نیز
مخصوص اوست، و حضرت امیر در دعای کمیل میفرماید: ا« للهم إنی
أتقرب إلیک بذکرک و استشفع بک إلی نفسک». مطلب دیگر اینکه ظاهرا مقصود

کافران از شفاعت شفاعت بت و غیره در دنیا بوده بخصوص که اعتقاد صحیحی
به آخرت نداشتند تا مقصودشان شفاعت در آخرت باشد چنانکه فرموده:

اشمازت قلوب الذین لایومنون بالاخره واتفاقا در زمان ماعده ای،از بی خبران
بعنوان شفاعت خواهی در مجالس عبادت در عوض خواندن خدا غیر خدا را یاد
کرده و میخوانند، در حالی که در آیة 45 این کار را دلیل بر بی ایمانی گرفته و
میفرماید: چون خدا به تنهائی یاد شود منزجرند، و چون خدا را با یکی از انبیاء
و یا اولیاء بخوانی شاد میگردند. بهر حال در قرآن هیچ آیه ای دال بر شفاعت
انسانی برای انسان دیگر به آن معنی که خرافاتیان میگویند ذکر نشده بلکه
بهشت جای پرهیزکاران است چنانکه فرموده «ذَلک جزاءُ من تزکَّى» و فرموده:
«تلْک الْجنةُ الَّتی نورِثُ من عبادنا من کَانَ تقیاً», ولی تعجب است که با این همه
آیات چرا مردم زمان ما بیدار نمیشوند و هر کس سخن حقی اظهار کند او را
میکوبند .
سوره زمر ایات43 تا46


98/3/3::: 1:4 ص
نظر()
  
  

و ازجمله بدعتها که زیر نام اولیاء و ائمه در میان مردم منتشر ساخته اند این
است که هر کس گناهی و خلافی و جنایتی مرتکب شود متوسل به آنان شود
که آنان واسطه و یا شفیع شده و ایشان را از قانون کیفری که خدا مقرّر کرده
می رهانند و وارد بهشت میسازند، و این مطلب را در احادیث و زیارات خود
آورده اند مانند آنکه در زیارت امام به او میگویند: "مستنقذ الشیعة المخلصین من
عظیم الأوزار"، یعنی: امام نجاتدهندة شیعیان خالص است از گناهان بزرگ. در

حالیکه خدا در سوره زمر آیه 19 به رسول خود فرموده :

آیا تو می توانی نجات دهی آنکه را اهل آتش است.
و این جمله استفهام انکار است یعنی تو نمی توانی. باید پرسید چگونه شیعة
مخلص مرتکب گناهان میشود و آیا کسی که مرتکب گناهان بزرگ میشود
شیعة مخلص است پس تمام جنایتکاران بزرگ اولین شیعه علی هستند! اصلاً
خدایتعالی با عدالت و فرموده های خود که در قرآن وعده داده در قیامت
رفتارمیکند و کسی ممکن نیست به او بگوید که عدالت مکن، و به فرموده های
خود عمل منما و از قول خود صرفنظر و خلاف وعده کرده و فلانی را برای
خاطر من عذاب مکن. به اضافه انبیاء واولیاء از دنیا رفته و طبق آیات قرآنی از
دنیا بی خبرند و از حال بندگان خبری ندارند نمی دانند چه کسانی چه کرده و
چه عقایدی دارند و مقصرین و یا غیر مقصرین را نمیشناسند و از اعمال و گناه
دیگران حقّ تجسس ندارند و خدا فرموده: انا نعلم مایسرون وما یعلنون - و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم -انه علیم بذات صدور - کفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا یعنی : و کافی است که خدا به گناهان بندگانش خبیر و بینا باشد.
اصلاً پیغمبری که افراد امت خود را ندیده و نمی داند چه کاره اند چگونه واسطه
و شفیع گردد و در محکمة الهی چه بگوید؟ !
بهرحال عده ای بنام ائمه و دوستی ائمه، دین خدا را عوض کرده اند و
مقررات الهی را نادیده گرفته و هزاران بدعت و باطل آورده اند. و از آن جمله
اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر قرآن متواتر ترجیح میدهند و میگویند
قرآن ظنّی الدلاله و خبر قطعی الدلاله است، و بدین واسطه امت را از کتاب خدا
که هدی للناس است دور کرده اند. و آنقدری که به اخبار جعل شده علاقه دارند،
به آیات قرآن علاقه ندارند. و اصلاً از قرآن بی خبر و بی اعتناء و فقط بنام عترت
هر چه خواسته گفته و عمل کرده اند و مؤاخذه خواهند شد،زیرا اسلام یک دین بوده و اینان به نام ائمه صد مذهب ساخته اند بنام زیدی و شیخی و صوفی و غلاه و و و...

(نقل ازکتاب تابشی از قرآن علامه سیدابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی)


  
  

کیست گمراهتر از آنکه غیر خدا را میخواند، کسی را میخواند که جواب
او را تا قیامت نمیدهد و آنان از دعای ایشان غافلند و چون مردم محشور
شوند آنان را که میخوانند دشمن ایشان باشند
.»{احقاف 5و6}
و همچنین از این آیات استفاده میشود که انبیاء واولیاء پس از مرگ از دنیا
بیخبرند. و خدا به رسول خود در سوره فاطر آیه 22 فرمود:وماانت بمسمع من فی القبور

«ای محمد تو به کسانی که در قبرند نمیتوانی بشنوانی
اصلاً خواندن کسی که از دنیا رفته و خواندن غیر خدا در حوائج و ادعیه که
عبادتست، کفر و شرک محسوب میشود چنانکه در سوره جن ایه18میفرماید :

«با خدا احدی را مخوانید
و صدها آیات دیگر در قرآن است که نباید در عبادات موجودی را غیر از
خدا خواند .
و از جمله چیزهائی که بنام سادات اهل بیت میان مردم معمول شده و ضد

قرآن است ساختن قبور سیمین و زرین و نذر و نیاز و وقف بر آن قبور است که
همه ساله مخارج و پولهای زیادی از این ملّت فقیر صرف آنها میشود، خدا در
آیات زیادی از این عمل نهی کرده، از آنجمله در سوره نحل آیه 56 فرموده :
برای چیزهای که نمیدانند (همچون گنبدها و بارگاهها)، قسمتی از آنچه را
روزیشان ساخته ایم قرار میدهند بخدا قسم از افتراهائی که بسته اند البته
مسئول خواهید بود .

باید به مردم عوام فهمانید کسی که از دنیا رفته احتیاجی به نذر و نیاز و وقف
شما ندارد و پولهائی که در میان ضریح ریخته میشود و یا علًم و کتل و زنجیر
خریداری میشود تماماً اسراف و حرام است و باید به محتاجان و فقراء داد. غیر
از خدا کسی حاضر و ناظر نیست و از حال بندگان خبرندارد، اولیاء و انبیاء اگر
از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در عالم برزخ محزون و
غمگین میشوند و همواره باید از اعمال و رفتار بد مردم غصه بخورند در
صورتی که خدا فرموده:فلا خوف علیهم لا هم یحزنون یعنی: اولیاء و انبیاء از
دنیا به جائی رفته اند که نه ترسی و نه غصه ای دارند .

 


97/12/3::: 1:36 ص
نظر()
  
  

 رسول خدا (ص) فرمود:«إنی نهیتکم عن زیارة القبور».

«همانا من شما را از زیارت قبور نهی کرده‌ام.»

و این روایت از رسول خدا  که: «لعن الله زوارات القبور».از احادیث مستفیضه(مشهور) است.

و همچنین روایتی که عبدالرزاق صنعانی شیعی، درکتاب «المصنف » (3/569) که از قدیمترین کتب حدیث به شمار میرود آورده است که: «أن رسول الله قال: من زار القبور فلیس منا».

- همانا رسول خدا  فرمود: هرکس قبور را زیارت کند از ما نیست.

 در کتاب «الذکری» روایتی بدین عبارت  است: «إن عایشة زارت قبر أخیها عبدالرحمن فقیل لها: قد نهى رسول اللهص عن زیارة القبور ».

- عایشه قبر برادر خود عبدالرحمن را که در زمان خلافت معاویه فوت نمود، تقریبا چهل و چند سال بعد از رحلت رسول خدا زیارت کرد، مردم به او گفتند که پیغمبر خدا  از زیارت قبور نهی کرده است؟ عایشه گفت: آری، نهی فرموده، ‌

این قضیه معلوم می‌دارد که نهی رسول خدا به قدری جدی و شایع بوده است که در این مدت چهل و چند سال کسی به زیارت قبور نمی‌رفته است، و در آن وقت عمل عایشه درنظر مردم، ‌بدعت شمرده می‌شد.

و «ابن بطال» از «شعبی» نقل کرده است که او می‌گفته است: «لولا أن رسول الله(ص) نهى عن زیارة القبور لزرت قبر النبی».

- اگر نه این بود که رسول خدا  از زیارت قبور نهی فرموده است من قبر پیغمبر  را زیارت می کردم.

ونهی کردن اهل بیت پیغمبر  چون حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی زین العابدین از زیارت قبر رسول خدا  چنانکه شرح آن گذشت و متروک بودن و مزار نبودن روضه‌ی مبارک بیش از یک قرن، همه این را می‌رساند که زیارت قبور، مقبول و مأمور شارع وبزرگان دین و اهل بیت رسول نبوده ونیست.

اما از آنجا که گویی روح بت پرستی که از آن جمله مرده پرستی است، در طبیعت آدمی چنان ممزوج است که زدودن آن مشکل است و ریاضت (تمرین) مستمر لازم دارد که روح توحید خالص در آن رسوخ یابد چنانکه باریتعالی از آن بدین بیان خبر می‌دهد که: (ومایومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ). [یوسف: 106].«بیشتر ایشان جز با حالت شرک ایمان نمی‌آورند.»

پس تنها فایده‌ای که از زیارت مردگان، عاید زندگان می‌شود، همان یادآوری و فکر آخرت و بفکرتهیه زاد و راحله برای قیامت و بی اعتنایی به فریبندگی دنیاست.

و چنان می فهماند که حتی بسیاری از کسانی که اظهار ایمان مى‌کنند نیز از آن در امان نیستند، ‌اینست که می بینیم بعد از فوت رسول خداصو رفت و آمد مسلمین با مللی همچون مصر و ایران که به مردگان خود عنایت خاصی داشتند و بر قبر آنان ضریح و قبه می افراشتند، به تدریج روح مرده پرستی در مسلمانان رو به نمو و توسعه نهاد، تا اینکه در ظرف کمتر از صد سال خصوصاً بعد از اختلاط مسلمین با ایرانیان و مصریان که به مرده پرستی شاخص و ممتاز بودند و مقابر سلاطین و فراعنه در این دیارها بهترین شاهد روح مرده پرستی در این ملتها است. همان عقاید خرافی ایام جاهلیت به شدیدترین صورت با آمیخته شدن به عقاید مرده پرستان ملل دیگر، بازار مرده پرستی را رواج داد.

 

 


  
  
   1   2   3   4   5   >>   >
پیامهای عمومی ارسال شده
+ کروبی و موسوی کسانیند که حب پست و مقام وریاست دارندعلی رغم سابقه ریاست پس درحصربمانند تا بمیرندبهتراست. خصوصاکسی که قبل اعلام نتایج خود را رئیس جمهور دانست!
+ زبان شوم بیگانه


+ سال نو مبارک باد
+ تبریک توافق هسته ای مبارک.